ETAPLES MILITARY CEMETERY

 

 

Name

Position

COATES, Thomas

XXII. N. 25A

SAMPSON, Edwin John

XXXIII. F. 21.