GAZA WAR CEMETERY

 

Name

Position

WHITEHALL, Thomas Joseph

 

XIX. G. 2.